தெரிந்தது-தெரியாதது,அறிந்தது-அறியாதது,கேட்டது-கேள்விப்பட்டது,சொன்னது-சொல்லப்பட்டது,படித்தது-பதியப்பட்டது என அனைத்தும் கூடும் துறை இந்த கூடுதுறை.

இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண நன்னயஞ் செய்து விடல்

Sunday, June 15, 2008

கற்பனைக்கெட்டாத தொழில்நுட்பம் ஜப்பானிலிருந்து....


ஆனால் நீங்கள் கண்டுபிடியுங்களேன் அது என்னவென்றுதான்

இந்தப்பதிவை எனது புத்துணர்ச்சி படப்பதிவில் இட்டுள்ளேன்.

ஆனால் என்ன காரணத்தினிலோ தமிழ்மணத்தில் அப்பதிவை புதிப்பிக்க இயலவில்லை.

ஆனால் அனைவருக்கும் உடன் கொண்டு சேர்க்கவேண்டும் என ஆர்வத்தில் இதில் இணைப்ப்திவாக இதை இட்டுள்ளேன்.

பார்த்துவிட்டு தயவுசெய்து பின்னூட்டமிடுங்கள்

கூடுதுறை

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home